Šolski koledar za šolsko leto 2020/2021


ŠOLSKI KOLEDAR

Šolsko leto se prične 1. septembra 2020 in konča 31. avgusta 2021. Pouk v šolskem letu traja največ 38 tednov /5 dni v tednu/, izjemoma lahko pouk v posameznem tednu traja 6 dni, če je tako določeno v letnem delovnem načrtu šole. Ura pouka traja praviloma 45 minut, lahko tudi 90 ali več, če se ure izvajajo strnjeno.

Ocenjevalna obdobja od 1. do 9. razreda
I. obdobje od 1. septembra do 29. januarja
II. obdobje         od 30. januarja do 24. junija /za devete razrede 15. junija/
Ocenjevalne konference od 1. do 9. razreda
1. ocenjevalna konferenca 28. januar
2. ocenjevalna konferenca 17. junij /za devete razrede 10. junij/
Počitnice
jesenske od 26. oktobra do 1. novembra
novoletne od 25. decembra do 2. januarja
zimske od 15. februarja do 19. februarja
prvomajske od 27. aprila do 2. maja
poletne od 26. junija do 31. avgusta

 POUKA PROSTI DNEVI

Državni prazniki, sobote in nedelje, velikonočni ponedeljek – 5. april 2021.

INFORMATIVNI DNEVI ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE

  1. in 13. februar 2021

POPRAVNI IN PREDMETNI  IZPITI

  1. razred :
  2. rok: od 16. junija do 30. junij 2021
  3. rok: od 18. avgusta do 31. avgusta 2021

Ostali razredi:

  1. rok: od 28. junija do 9. julija 2021
  2. rok: od 18. avgusta do 31. avgusta 2021

Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu :

  1. rok: od 3. maja do 15. junija 2021 – učenci 9. razreda
  2. rok: od 3. maja do 24. junija 2021 – učenci od 1. do 8. razreda
  3. rok: od 18. avgusta do 31. avgusta 2021 – učenci  od 1. do 9. razreda

NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA – REDNI ROK za 6. in 9. razred

4. maj (torek) 2021 SLJ /6. in 9. r./
6. maj (četrtek) 2021 MAT             /6. in 9. r./
10. maj (ponedeljek) 2021 Angleščina /9. r./
10. maj (ponedeljek) 2021Angleščina /6. r./


RAZPORED ZVONJENJA NA ŠOLI

Ura od 7.30 do 8.15 je namenjena izvajanju dopolnilnega pouka, dodatnega pouka, razrednih ur, izbirnih predmetov, fakultativnega pouka, delitvam skupin pri predmetih in občasno predmetom po obveznem predmetniku.

7.30 do 8.15 pred ura
8.20 do 9.05 1. ura
9.05 do 9.25 Malica (razredna stopnja) / Rekreativni odmor (predmetna stopnja)
9.25 do 10.10 2. ura
10.10 do 10.30 Malica (predmetna stopnja) / Rekreativni odmor (razredna stopnja)
10.30 do 11.15 3. ura
11.20 do 12.05 4. ura
12.10 do 12.55 5. ura
13.00 do 13.45 6. ura
13.50 do 14.35 7. ura
14.35 do 15.20 8. ura
15.20 do 16.05 9. ura

URNIKI (za šolsko leto 2020/2021)

Razpored A in B urnika


Urnik za razredno stopnjo:
A
urnik

B urnik


Urnik za predmetno stopnjo:
A
urnik

B urnik


(Skupno 9.667 obiskov, današnjih obiskov 4)