Dodatna strokovna pomoč

Za učence s posebnimi potrebami izvajajo dodatno strokovno pomoč tri strokovne delavke. Za vsakega učenca s posebnimi potrebami pripravijo v sodelovanju z učitelji, s svetovalno delavko in s starši individualiziran program. Hkrati tudi preverjajo zastavljene in usvojene cilje tega programa.

Za učence Rome izvajata dodatno strokovno pomoč dve učiteljici. Sodeluje pa tudi romska pomočnica.

V letošnjem šolskem letu imamo odobrenih  102 uri  dodatne strokovne pomoči za šestindvajset otrok s posebnimi potrebami ( 66 sistemiziranih ur in 36 nesistemiziranih ur). Dodatno strokovno pomoč bodo izvajala učiteljice dodatne strokovne pomoči Brigita Nojič, Mojca Lalić, Petra Drofenik  ter učitelji razrednega in predmetnega pouka. Delo učiteljic dodatne strokovne pomoči temelji na identifikaciji otrok s posebnimi potrebami, načrtovanju in izvajanju individualiziranih programov, na individualnem delu z učenci in na evalvaciji programov. Sodelovale bodo  s starši, učitelji, svetovalno delavko, vodstvom šole in zunanjimi institucijami.

V letošnjem letu imamo odobrenih tudi 16,5 ur dodatne strokovne pomoči za delo z Romi. Izvajali jo bodo učitelji za dodatno strokovno pomoč za Rome – Andreja Stipetič, Klementina Zelenik in Brigita Nojič.

Na šolo so je letos všolalo tudi šest tujcev, sedemnajst pa je takih, ki so se všolali prejšnje šolsko leto. Tudi za njih smo zaprosili MIZŠ za dodatno pomoč.

Oglejte si nekaj koristnih povezav

Zveza slepih in slabovidnih
Društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami
Društvo za samopomoč in vzpodbujanje ustvarjalnosti
Društvo za avtizem
Center za sluh in govor
Izobraževalna zveza Peskovnik
Organizacija združenih narodov
Zveza prijateljev mladine Maribor
Izobraževalni zavod Svarog
Društvo za nenasilno komunikacijo
Spletni portal abc.viz
Varna raba interneta
Spletno oko
 To sem jaz
 Društvo za celostno reševanje težav
 Svetovalni center Maribor
 Center za socialno delo Maribor
 Zavod za spodbujanje socialnih in tehnoloških inovacij za pomoč funkcionalno oviranim osebam
 Center znanja
 Infopeka

 

(Skupno 861 obiskov, današnjih obiskov 1)
 
 
 
 
Dostopnost