Nagovor ravnatelja

Drage učenke in učenci, spoštovani starši, cenjene kolegice in kolegi!

Pred nami je novo šolsko leto, leto 2022/23. Pričeli ga bomo na način kot je bil običajen v pred koronskem obdobju. Kljub temu moramo tudi v prihajajočem računati na stalne spremembe in negotovost.  Verjamem pa, da nam bo s skupno prizadevnostjo, razumevanjem in sodelovanjem prineslo mnoga nova znanja, doživetja, izkušnje in nove ideje. Prepričan sem, da si vsi, vi učenci, vaši starši in mi, učitelji, želimo uspešno in zdravo šolsko leto. To pomeni, da želimo doseči cilje resnične vzgoje in izobraževanja  v smislu razmišljanja Johna Ruskina, ki je ob priložnosti zapisal: “Cilj resnične vzgoje in izobraževanja ni le usmerjanje ljudi, da počnejo prave stvari, ampak da uživajo v njih; ne le da postanejo delavni, ampak da vzljubijo delo; ne le, da postanejo učeni, ampak da vzljubijo znanje; ne le, da postanejo čisti, ampak da vzljubijo čistost; ne le, da postanejo pravični, ampak da zahrepenijo po pravici..”

 Zapisane vrednote in kreposti bomo dosegli in razvijali s prevzemanjem odgovornosti za lastna dejanja ter strpen, spoštljiv in korekten ter zdravje ohranjujoč odnos drug do drugega. Pri doseganju ciljev se bomo skupaj trudili učenci, učitelji in starši. Prizadevali si bomo, da bo vsak učenec na svojem močnem področju dosegel največ, kar bo v danem trenutku mogoče in hkrati posvečali posebno pozornost šibkim področjem. 

 Poudarek vzgojno-izobraževalnega dela bo na dvigu ravni učenja in s tem znanja, formativnem spremljanju pouka ter kulturi medsebojnega spoštovanja.

 Nadaljevali bomo v poskusu Razširjen program v osnovni šoli na področju gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje. Med letom se bomo vključili še v mednarodni projekt Erazmus plus z izmenjavo učencev. Težili bomo k različnim  oblikam sodelovanja s strokovnimi institucijami. Bodimo pa vseskozi pripravljeni na hipne spremembe, ki so postale naša stalnica.

Vsem želim uspešno, prijetno in zdravo šolsko leto 2022/2023.

 Danijel Lilek, ravnatelj

(Skupno 3.082 obiskov, današnjih obiskov 1)
 
 
 
 
Dostopnost