Tekmovanja

Tekmovanja v šolskem letu 2018/2019

Za tekmovanja se učenci pripravljajo v okviru pouka, dodatnega pouka, interesnih dejavnosti in drugih oblik dela.
Udeležba na tekmovanjih je prostovoljna. Stroški prevozov na športna tekmovanja so strošek staršev, ostale stroške krije šola.

Za tekmovanja se učenci pripravljajo v okviru pouka, dodatnega pouka, interesnih dejavnosti in drugih oblik dela. Udeležba na tekmovanjih je prostovoljna. Stroški prevozov na športna tekmovanja so strošek staršev, ostale stroške krije šola.

Tekmovanja iz znanja

Naziv tekmovanja Organizator Vodja
Logika ZOTKS Šabeder
Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni Zveza diabetikov Slovenije Sternad
Angleščina (8. r.) IATEFL Mitić
Biologija Prirodoslovno društvo Sternad
Bober ACM Slovenije Muršec
Angleščina (9. r) ZRSŠ Mitić
Zgodovina ZRSŠ Kamplet
Tekmovanje za Cankarjevo priznanje ZRSŠ Hebar
Astronomija DMFA Šabeder
Kemija ZOTKS Ošlovnik
Fizika DMFA Šabeder
Kresnička DMFA Ošlovnik,Sternad
Multimedijski ekoplakat OŠ Cerkvenjak / ZRSŠ OE MB Muršec
Vesela šola MKZ Podsečki
Matematika DMFA Pijanmanov
Geografija ZRSŠ Napast
Tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje – Mehurčki (1. VIO) ZRSŠ Dvoršak, Pregl
FLL 2018 Vesolje 2018 Zavod Super glavce Muršec, Šabeder

Športna tekmovanja

Termin Športna panoga Kategorija Raven tekmovanja Vodja

oktober, november, december,

januar

košarka

učenci, učenke

 

 

občinsko prvenstvo,

področno prvenstvo

Stipetič,

Hafner

maj, junij plavanje

učenci, učenke

 

področno prvenstvo Hafner

december

 

namizni tenis

učenci, učenke

 

občinsko prvenstvo, področno prvenstvo Hafner
januar badminton učenci, učenke občinsko prvenstvo Stipetič

september, oktober

april, maj

 

atletika

 

 

 

učenke, učenci

 

 

mali in veliki atletski šolski pokal – posamezno, ekipno; jesenski in spomladanski kros Hafner, Stipetič

november,

marec

mali nogomet učenci občinsko prvenstvo Hafner
november športna gimnastika učenke občinsko prvenstvo Stipetič

Oktober,

maj

atletika – kros učenke in učenci občinsko prvenstvo Hozjan
Junij Odbojka na mivki Učenke in učenci občinsko prvenstvo Šegula

Druga tekmovanja in množične dejavnosti

  • Računanje je igra – maj (1.–5. razred), vodja: Irma Mezga
  • Cici vesela šola – april (1.–4. razred), vodja: Irma Mezga
  • Prežihova bralna značka, vodja: Damijana Matjašič
  • Eko bralna značka, vodje: Janja Pastirk, Kristina Pučko, Brigita Matjašič
  • Raziskovalne naloge “Mladi za napredek Maribora”, vodja: Silvija Ošlovnik
  • Otroška varnostna olimpijada, vodja: Klavdija Hozjan
  • Ekokviz, vodja: Silvija Ošlovnik
  • Male sive celice: vodja Petra Drofenik

(Skupno 279 obiskov, današnjih obiskov 1)