Šolski koledar za šolsko leto 2019/2020

Šolsko leto se prične 2. septembra 2019 in konča 31. avgusta 2020.
Pouk v šolskem letu traja največ 38 tednov /5 dni v tednu/, izjemoma lahko pouk v posameznem tednu traja 6 dni, če je tako določeno v letnem delovnem načrtu šole. Ura pouka traja praviloma 45 minut, lahko tudi 90 ali več, če se ure izvajajo strnjeno.

Ocenjevalna obdobja od 1. do 9. razreda
I. obdobje od 2. septembra do 31. januarja
II. obdobje od 1. februarja do 24. junija /za devete razrede 15. junija/
Ocenjevalne konference od 1. do 9. razreda
1. ocenjevalna konferenca 30. januar
2. ocenjevalna konferenca 18. junij /za devete razrede 11. junij/

 

Počitnice
jesenske od 28. oktobra do 1. novembra
novoletne od 25. decembra do 2. januarja
zimske od 24. februarja do 28. februarja
prvomajske od 27. aprila do 2. maja
poletne od 26. junija do 31. avgusta

 

DELOVNA SOBOTA

Sobota,  30. november (v skladu s tretjim odstavkom 4. člena Pravilnika o šolskem koledarju)

Nadomeščanje torka, 24. decembra.

 

POUKA PROSTI DNEVI

Državni prazniki, sobote in nedelje, velikonočni ponedeljek – 13. april 2020.

Petek, 3. januar.

 

INFORMATIVNI DNEVI ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE

  1. in 15. februar 2020

 

POPRAVNI IN PREDMETNI  IZPITI

  1. razred:
    1. rok: od 16. junija do 29. junij 2020
    2. rok: od 18. avgusta do 31. avgusta 2020

Ostali razredi:
1. rok: od 26. junija do 9. julija 2020
2. rok: od 18. avgusta do 31. avgusta 2020

 

Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu:

1. rok: od 4. maja do 15. junija 2020 – učenci 9. razreda
1. rok: od 4. maja do 24. junija 2020 – učenci od 1. do 8. razreda

2. rok: od 18. avgusta do 31. avgusta 2020 – učenci  od 1. do 9. razreda

 

NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA – REDNI ROK za 6. in 9. razred

5. maj (torek) 2020 SLOVENŠČINA /6. in 9. r./
7. maj (četrtek) 2020 MATEMATIKA /6. in 9. r./
11. maj (ponedeljek) 2020 ANGLEŠČINA /9. r./
11. maj (ponedeljek) 2020 ANGLEŠČINA /6. r./

 


RAZPORED ZVONJENJA NA ŠOLI

Ura od 7.30 do 8.15 je namenjena izvajanju dopolnilnega pouka, dodatnega pouka, razrednih ur, izbirnih predmetov, fakultativnega pouka, delitvam skupin pri predmetih in občasno predmetom po obveznem predmetniku.

7.30 do 8.15 pred ura
8.20 do 9.05 1. ura
9.05 do 9.25 Malica (razredna stopnja) / Rekreativni odmor (predmetna stopnja)
9.25 do 10.10 2. ura
10.10 do 10.30 Malica (predmetna stopnja) / Rekreativni odmor (razredna stopnja)
10.30 do 11.15 3. ura
11.20 do 12.05 4. ura
12.10 do 12.55 5. ura
13.00 do 13.45 6. ura
13.50 do 14.35 7. ura
14.35 do 15.20 8. ura
15.20 do 16.05 9. ura

 


URNIKI (za šolsko leto 2019/2020)

Razpored A in B urnika


Urnik za razredno stopnjo:
A
urnik

B urnik


Urnik za predmetno stopnjo:
A
urnik

B urnik


Razpored učilnic za predmetno stopnjo
A urnik

B urnik


         

(Skupno 6.037 obiskov, današnjih obiskov 9)